Ks. Michał Kliś
Odpust
Odpust
Odpust
Fatima w lipcu
Fatima w lipcu
Fatima w lipcu
Dziękczynienie za zbiory
Dziękczynienie za zbiory
Ks. Bronisław Martyniak

Konkurs

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne „ROZTOKA” serdecznie zaprasza na

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – EDYCJA ON-LINE

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST WYSŁANIE DO DNIA 25.01.2021. NAGRANIA NA ADRES MAILOWY janpit@interia.pl  WRAZ Z WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ KARTĄ ZGŁOSZENIA

Regulamin dostępny na stronie www.gokis.czernichow.com.pl

GMINNY   KONKURS   KOLĘD   I   PASTORAŁEK   2021 – REGULAMIN

ORGANIZATOR: Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne „Roztoka”

KATEGORIE:

soliści,

zespoły

KATEGORIE  WIEKOWE:

            3 – 6 lat

            7 – 10 lat

            11 – 14 lat

            od 15 lat

1.Celem przeglądu jest podtrzymanie tradycji kolędowania.

2.W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

3.Każdy uczestnik zaprezentuje dwa utwory, które mogą być wykonywane acapella

lub z własnym akompaniamentem.Czas występu nie powinien przekroczyć 10 minut.

4.Nagrania filmowe wraz z kartą zgłoszenia przyjmowane są do 25.01.2021. na adres mailowy

janpit@interia.pltel. 570438359.

5. Uczestników przeglądu we wszystkich kategoriach oceniać będzie jury składające się

ze specjalistów w zakresie muzyki, śpiewu i kultury ludowej.

6. Dodatkowe punkty można zdobyć za strój, tradycyjne życzenia i rekwizyty związane

z tradycją kolędniczą.

7.Ogłoszenie wyników nastąpi po obradach jury.

8.Jury przyzna I,II i III miejsce w poszczególnych kategoriach.

9.Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie wysłanych na konkurs nagrań na stronie

  internetowej oraz Facebooku Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka oraz

wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów w celu promocji przeglądu i

prawidłowego jego  przebiegu.

10.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych  osobowych przez organizatora

Konkursu Kolęd i Pastorałek – edycja ON-LINE w celu prawidłowego przebiegu przeglądu

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych osobowych).


13.Ostateczna interpretacja w/w regulaminu należy do jury i organizatora.

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 – edycja ON-LINE

 1. Nazwa / nazwisko i imię oraz wiek

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………………….

telefon: …………………………………………….,   e-mail: …………………………………….

 • Kierownik zespołu/instruktor:…………………………………………..

telefon kom.:…………………………………………, e-mail:………………………………..

 • Kategoria regulaminowa:

Soliści

      Zespoły

 • Kategoria wiekowa (o przynależności do danej kategorii decyduje większość min. 70% członków zespołu):

3-6 lat

7-10 lat

11-14 lat

Powyżej 15 lat

6. Repertuar:      tytuł utworu                kompozytor                 autor tekstu                opracowanie

  1………………………………………….      ……………………………..     ………………………….       ……………………… 

   2 ………………………………………….      ……………………………..     ………………………….       ……………………… 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oświadczam, że wyrażam zgodę / posiadam zgodę na przetwarzanie moich danych / danych osobowych niepełnoletniego …………………………………………… ………………………………………………………………… (imię i nazwisko, adres zamieszkania) uzyskaną od rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego zgłoszonego do udziału w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „PASTORAŁKA ŻYWIECKA”.

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oświadczam,
że zostałem/am poinformowany, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Żywcu przy al. Wolności 4, NIP: 5532297428.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MCK jest pani Małgorzata Stokłosa (e-mail: kadry@mck.zywiec.pl)
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „PASTORAŁKA ŻYWIECKA” organizowanym w Miejskim Centrum Kultury w celu prawidłowego jego przebiegu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom, podmiotom wyłącznie na podst. obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w Przeglądzie, jego promocji oraz przechowywania dokumentacji.
 6. Posiadam prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

..……………………………..

                                                                                                                                             Data, czytelny podpis

Oświadczam, że wyrażam zgodę / posiadam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej  ……………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, adres zamieszkania; w związku z udziałem w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „PASTORAŁKA ŻYWIECKA” w celu dokumentacji oraz promocji wydarzenia organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury (na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.)

 ..……………………………..

                                                                                                                                             Data, czytelny podpis                                        

2021 © parafiamz.pl. All Rights Reserved.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług, reklamy, statystyk, optymalizacji. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Polityka Prywatności